"Możemy oszacować ostateczną liczbę bankructw ogłoszonych w całym roku 2008 na nieco ponad 400. Nadal utrzymuje się trend spadkowy, obserwowany w Polsce od 2003 roku, jednak tempo spadku z roku na rok zmniejsza się" - napisano w komunikacie.

Coface, w związku ze spowolnieniem gospodarczym, prognozuje koniec kilkuletniego trendu spadkowego ilości upadłości i wzrost ich liczby w 2009 roku.

"W wielu sektorach spadek liczby zamówień spowodowany zmniejszonym popytem zewnętrznym lub odczuwanym już pogorszeniem koniunktury w branży na rynku krajowym, wpływa na spadek poziomu sprzedaży, ograniczenie produkcji i zaburzenie współpracy z kooperantami" - napisano w komunikacie.

"Pogarszająca się dyscyplina płatnicza powoduje nasilanie się zatorów płatniczych w łańcuchu dostawców i odbiorców. A to z kolei wpływa na problemy przedsiębiorstw z płynnością, co staje się główną przyczyną upadłości" - dodano.

Najwięcej bankructw stale ma miejsce w budownictwie i sprzedaży hurtowej

Coface informuje, że najwięcej bankructw stale ma miejsce w budownictwie i sprzedaży hurtowej.

"Znamienny jest wzrost liczby upadłości firm działających w branży budowlanej. Sektor ten cieszył się w ostatnich latach bardzo dobrą koniunkturą, sprzyjającą rozwojowi firm i zmniejszaniu ryzyka operacyjnego. Ten okres mamy jednak już za sobą" - napisano w komunikacie.

Nadal najwięcej upadających firm to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, na które przypada 63 proc. wszystkich upadłości.

Coface jest spółką, która zajmuje się zarządzaniem wierzytelnościami, ubezpieczaniem należności, faktoringiem oraz oferuje usługi informacyjne dla biznesu.