Coraz bardziej popularne staje się ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, oferowane zazwyczaj w ramach ubezpieczeń mieszkań i domów. Gdy w domu pęknie rura i woda zaleje sąsiadów, wówczas koszty naprawy pokrywa ubezpieczyciel.

Polisa jako opcja

Właściciele domów i mieszkań powinni sprawdzić, czy w ramach posiadanego już ubezpieczenia domu, umowy o prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub innego produktu finansowego nie mają już polisy ubezpieczenia OC w życiu prywatnym. Muszą ustalić granicę szkód, które mogą być wyrządzone, i określić je w umowie ubezpieczenia, którą ostatecznie podpiszą.

Analizujemy ofertę polis z zakresu OC w życiu prywatnym. Jeżeli mamy już inne ubezpieczenia, w pierwszej kolejności sprawdzamy, czy taka polisa nie może być dodatkową opcją do już zawartej umowy ubezpieczenia albo czy towarzystwo, z którym już zawarliśmy inne umowy ubezpieczenia, nie będzie skłonne w związku z tym udzielić nam zniżki w składce na odrębną polisę OC w życiu prywatnym.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym chroni interesy majątkowe ubezpieczonego w razie wyrządzenia szkody osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności w życiu prywatnym lub z posiadanym mieniem. Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej osobie fizycznej, gdy w związku z wykonywaniem czynności w życiu prywatnym i posiadaniem mienia w następstwie czynu niedozwolonego jest zobowiązana do naprawienia szkody osobowej bądź rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej. Szkody rzeczowe dotyczą nieumyślnego zniszczenia mienia osoby trzeciej, np. ubrania, sprzętu plażowego itp. Szkody osobowe dotyczą nieumyślnego zranienia, uderzenia, potrącenia osoby trzeciej.

Zakres ubezpieczenia

Dzięki polisie można uwolnić się od odpowiedzialności, z tym że w ramach polis oferowanych przez poszczególne towarzystwa ten zakres jest różny. Jest to skutkiem przyjętej przez określone towarzystwo definicji czynności życia prywatnego. Wszystkie szkody rzeczowe i osobowe które wówczas powstaną, będą pokrywane z polisy. Istotnym przedmiotem ochrony powinny być też objęte czynności życia codziennego.

Dodatkowa ochrona

Jednak taki zakres ubezpieczenia może być niewystarczający, gdy np. posiadamy szczególnie niebezpieczne psy albo broń palną w domu. W większości towarzystw ubezpieczeniowych na taką okoliczność trzeba wykupić dodatkową opcję. Również rozszerzenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za skutki czynności życia codziennego na miejsce naszego pobytu w czasie urlopu bardzo często wymaga zawarcia dodatkowych klauzul w umowie lub wykupienia dodatkowej polisy na czas wakacji.

Ubezpieczenie w szerokim zakresie dotyczy tylko miejsca zamieszkania, a w przypadku odpoczynku czy uprawiania sportu - terenu kraju.