Komisja Europejska poinformowała we wtorek o zatwierdzeniu polskiego schematu restrukturyzacji małych banków komercyjnych i spółdzielczych, uznając przedstawione jej propozycje za nienaruszające unijnych reguł pomocy publicznej.

Chodzi o banki, których całkowita wartość aktywów jest mniejsza niż 3 mld euro. Z komunikatu KE wynika, że działania naprawcze miałby być stosowane w przypadku, gdy nadzór uznałby, że bank jest w niebezpieczeństwie.

Decyzja Komisji ma ułatwić postępowanie polskim władzom, gdyby te były zmuszone do postępowania restrukturyzacyjnego wobec małego banku. Autoryzacja Komisji Europejskiej jest ważna przez pół roku do 20 czerwca 2017 r. i może być przedłużona na wniosek Warszawy.

Zgodnie z prawem UE pomoc publiczna jest zabroniona, ponieważ mogłaby ona dawać nieuzasadnione przewagi konkurencyjne jednym przedsiębiorstwom na jednolitym rynku unijnym kosztem innych.