Telewizja mobilna działa już komercyjne w kilku krajach europejskich. Na początku jesieni w Holandii umowy podpisało 10 tys. użytkowników - podała KE.

"Sukces telewizji mobilnej w Austrii, Włoszech, Finlandii i Holandii potwierdza, że skuteczne procedury wydawania zezwoleń stanowią decydujący czynnik, jeśli chodzi o szybkie uruchomienie telewizji mobilnej. W Austrii 5 tys. osób skorzystało z usług telewizji mobilnej w pierwszych tygodniach od jej uruchomienia" - czytamy w komunikacie.

"W związku ze spodziewanym wzrostem sprzedaży w okresie świątecznym, jeszcze większa liczba Europejczyków powinna mieć możliwość oglądania telewizji mobilnej" - poinformowała Viviane Reding, komisarz UE ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów.

Do tej pory tylko kilka państw członkowskich, takich jak Austria, Finlandia, Francja i Niemcy, przyjęło przepisy dotyczące usług telewizji mobilnej

"Dlatego chcemy przekazać państwom członkowskim wytyczne wskazujące, w jaki sposób umożliwić branży jak najszybsze wprowadzenie tych nowatorskich usług" - poinformowała.

Dodała, że przy wprowadzaniu tej usługi nadawcy oraz operatorzy telefonii komórkowej powinni ze sobą współpracować, a przepisy i procedury dot. wydawania zezwoleń nie powinny być skomplikowane.

Do tej pory tylko kilka państw członkowskich, takich jak Austria, Finlandia, Francja i Niemcy, przyjęło przepisy dotyczące usług telewizji mobilnej. Wytyczne Komisji mają na celu szybki rozwój telewizji mobilnej w UE, stworzenie spójnych i korzystnych przepisów dla uruchomienia i świadczenia tych usług.

W Polsce trwa przetarg na operatora telewizji mobilnej w standardzie DVB-H, który zorganizował Urząd Komunikacji Elektronicznej

KE uważa, że jakość telewizji, w tym kwestie związane z dostępem sieci w pomieszczeniach oraz jakością przekazu, powinny stanowić jeden z warunków wydania zezwolenia. Ponadto częstotliwości udostępniane dla telewizji mobilnej powinny być odbierane w przypadku, gdy usługa nie zostanie uruchomiona w rozsądnym czasie.

Komisja poinformowała, że będzie monitorować rozwój telewizji mobilnej.

W lipcu 2007 r. Komisja przedstawiła strategię promowania telewizji mobilnej w Europie. Obejmowała wykorzystanie technologii DVB-H, stworzonej przez branżę europejską przy wsparciu funduszy unijnych, jako wspólnego standardu naziemnej telewizji mobilnej w Europie. Usługi komercyjne oparte na standardzie DVB-H są coraz częściej wykorzystywane na świecie, m.in. w Maroku, Indonezji, Rosji czy Singapurze.

W Polsce trwa przetarg na operatora telewizji mobilnej w standardzie DVB-H, który zorganizował Urząd Komunikacji Elektronicznej. Zakończy się on w styczniu.