"Wiceprezes Diego Biondo będzie nadzorował Pion Zarządzania Ryzykami, natomiast Wiceprezes Marco Iannaccone będzie nadzorował Pion Finansowy" - podał bank.

"Jednocześnie wiceprezes Paolo Iannone złożył ze skutkiem na dzień 1 stycznia 2009 rezygnację z funkcji wiceprezesa i członka zarządu banku, ponieważ został poproszony o objęcie ważnego, odpowiedzialnego stanowiska menedżerskiego w Grupie UniCredit" - dodał bank w komunikacie.