Prawie 500 tys. gospodarstw otrzymało już płatności bezpośrednie za ten rok. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) przelała na konta rolników ok. 2,2 mld zł - poinformowało dziś biuro prasowe Agencji.

ARiMR rozpoczęła wypłatę dopłat do ziemi, zgodnie z unijnymi przepisami, od 1 grudnia br. Na wypłacenie wszystkich płatności ma czas do końca czerwca 2009 roku.

Dopłaty obszarowe w pierwszej kolejności otrzymują rolnicy z 89 powiatów dotkniętych tegoroczną suszą. W grudniu ARiMR planuje przekazać płatności bezpośrednie ponad 850 tys. rolnikom.

Ponad 19 tys. gospodarstw dostało już tzw. płatności cukrowe za 2008 r. Przysługują one plantatorom buraków cukrowych. Do czwartku Agencja wypłaciła z tego tytułu 121,5 mln zł. O płatność cukrową ubiega się w tym roku około 60 tys. rolników. Agencja ma na ten cel około 498,2 mln zł.

W tym roku po raz pierwszy realizowane są dwie nowe płatności uzupełniające

W tym roku po raz pierwszy realizowane są dwie nowe płatności uzupełniające - do pomidorów oraz do malin i truskawek.

Dopłata do pomidorów przysługuje tym rolnikom, którzy w ubiegłym roku gospodarczym (2006/2007) na podstawie odpowiednich umów dostarczali pomidory do przetwórstwa. Do tej pory wsparcie to otrzymało 327 osób na ponad 4,9 mln zł. W 2008 roku o płatności do pomidorów ubiega się ok. 2 tys. rolników; Agencja przeznacza na te dopłaty 22,8 mln zł.

Unijne pieniądze dostaną ci plantatorzy malin i truskawek, którzy dostarczali je do zakładów przetwórczych zatwierdzonych przez ARiMR. Dotychczas takie dopłaty ma już 618 rolników; łączna kwota sięga 1,16 mln zł. Limit tegorocznych wydatków przeznaczonych dla tych osób wynosi ok. 65 mln zł.

O dopłaty bezpośrednie w tym roku ubiega się ponad 1,42 mln gospodarstw. Do rolników trafi w sumie ok. 9,3 mld zł.