"Światowa gospodarka osłabia się. W najbliższych miesiącach zauważalny będzie bardzo niski popyt gospodarstw domowych" - napisał bank w biuletynie.

"Po kilku kwartałach powinna nastąpić stopniowa poprawa, wsparta spadkiem cen surowców i założeniem, iż środowisko zewnętrzne ulegnie również poprawie, a napięcia na rynkach finansowych osłabią się" - napisano.

"EBC jest niechętny w dalszym ostrym obcinaniu stóp"

Inwestorzy spodziewają się, że EBC obniży stopy procentowe o kolejne 50 punktów bazowych na swoim posiedzeniu w dniu 15 stycznia.

Jednakże członek rady EBC Juergen Stark zaznaczył, że EBC jest niechętny w dalszym ostrym obcinaniu stóp. Zasugerował on wczoraj wieczorem, iż bank może wcale nie dokonać obniżki stóp w przyszłym miesiącu.

Zdaniem innego członka rady EBC Errki Liikanena, "kiedy tylko zacznie następować poprawa sytuacji w gospodarce, bank musi podnieść szybko stopy, by zwalczyć inflację".

Członkowie EBC podkreślają, że poziom niepewności pozostaje bardzo wysoki.