Ciekawym tematem inwestycyjnym na najbliższe miesiące mogą okazać się polskie obligacje skarbowe
Ministerstwo Finansów oszacowało listopadową inflację na poziomie 3,8 proc. rok do roku. Jeśli oficjalne dane GUS potwierdzą ten poziom, będzie to kolejny sygnał, że presja inflacyjna słabnie. Obniżająca się inflacja wraz ze słabnącymi danymi gospodarczymi w grudniu dołożą argumentów zwolennikom dalszych obniżek stóp procentowych. Notowania instrumentów finansowych, powiązanych z rynkiem stopy procentowej, pokazują oczekiwania inwestorów na dość agresywne obniżki. Z cen OIS (Overnight Index Swap) wynika 80-proc. prawdopodobieństwo obniżenia stóp o 0,25 punktu procentowego już na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, 23 grudnia. Z kontraktów FRA (Forward Rate Agreement) wynika oczekiwanie na obniżkę o 1 punkt procentowy w ciągu trzech miesięcy. Co więcej, w horyzoncie sześciu miesięcy, od teraz, dyskontowana jest obniżka stóp NBP w sumie aż o 2 punkty procentowe. Oznacza to, że inwestorzy spodziewają się znaczącego spowolnienia gospodarczego w Polsce, a w efekcie ostrych cięć stóp procentowych. Na wyobraźnię graczy oddziałują posunięcia banków centralnych. Ostatnio stopy procentowe obniżyły m.in. Bank Centralny Węgier o 50 pkt bazowych, do 10,50 proc., Europejski Bank Centralny o 75 pkt baz., do 2,5 proc., Bank Anglii o 100 pkt baz., do 2 proc. Wszystko wskazuje na to, że amerykański bank centralny, Fed, najprawdopodobniej sprowadzi amerykańskie stopy procentowe do poziomu 0 proc. w 2009 roku.
Zarówno oczekiwania odnośnie do stóp procentowych w Polsce, jak i dane gospodarcze potwierdzają, że gospodarka spowalnia, a presja inflacyjna maleje. Taki stan może potrwać przez większość 2009 roku. Oznacza to, że ciekawą propozycją mogą okazać się polskie obligacje skarbowe. Co najmniej przez czas cyklu obniżania stóp w obligacjach wydaje się tkwić potencjał.
Niektóre obligacje silnie ucierpiały wraz z kryzysem płynności w polskim sektorze bankowym. Ich ceny dopiero odzyskują witalność. W perspektywie kolejnych obniżek stóp obligacje te powinny zyskiwać.
Obligacje skarbowe są instrumentem gwarantowanym przez państwo (bezpiecznym), który jest solidną przechowalnią kapitału. W obecnej sytuacji rynkowej skarbowe papiery dłużne nie tylko dają bezpieczeństwo, ale dodatkowo także szanse na zarobienie na kapitale dzięki wzrostowi cen obligacji.