• Rada nadzorcza GPW 19 listopada oceni stan realizacji planu strategicznego firmy. Jakie jego punkty są najważniejsze?

- Najważniejszą częścią strategii jest plan stworzenia w Warszawie centrum finansowego naszego regionu Europy. GPW szczególną wagę przywiązuje do rynku ukraińskiego - wyjątkowo trudnego i ryzykownego. Sądzę, że w czasie obrad rady ważne miejsce zajmie harmonogram działań wobec ukraińskiej giełdy Innex, w której GPW jest mniejszościowym akcjonariuszem i przedstawicielstwa Giełdy w Kijowie. Jednym z ważnych elementów jest na pewno konieczność rozwoju wtórnego rynku obligacji korporacyjnych i samorządowych, co GPW chce zrobić na bazie MTS CeTo po przejęciu kontroli nad spółką.

• GPW straciła szansę na zakup giełdy w Pradze. Czy przejęcia większościowych udziałów innych parkietów to rzeczywiście odpowiedni kierunek jej rozwoju?

- Dopóki GPW będzie należała do Skarbu Państwa, próby akwizycji innych giełd będą bardzo trudne, na krawędzi niemożliwości. Według mnie dla GPW znacznie korzystniejszą strategią jest akwizycja spółek do notowania w Warszawie niż giełd w innych krajach. Lepiej byłoby, aby na przykład spółki ukraińskie debiutowały w Warszawie, niż GPW przejmowała kilkuprocentowe pakiety giełd ukraińskich. Choć oczywiście obie te strategie się nie wykluczają. Kolejną istotną sprawą, poniekąd związaną z prywatyzacją, jest system informatyczny, który GPW musi zmienić, aby nie stracić w przyszłości przewagi konkurencyjnej. Wybór systemu używanego przez wybraną grupę giełd europejskich w jakimś stopniu wiąże się ze strategią prywatyzacji. Wybór systemu może być niejako wskazaniem przyszłego aliansu strategicznego. Ta sprawa wiąże się jednak z docelową strukturą akcjonariatu GPW, a na razie nie wiemy, jak będzie ona wyglądała.

• Czy GPW przejmie kontrolę nad MTS CeTO, organizatorem rynku obligacji skarbowych i korporacyjnych? Zapowiedź włoskiego MTS o wycofaniu się z akcjonariatu może zagrozić spółce.

- Współpraca z MTS jest uzasadniona i sensowna w zakresie obligacji skarbowych. To największy w Europie operator rynków obligacji skarbowych, który wydzierżawia MTS CeTO system informatyczny umożliwiający rozliczanie transakcji. Dotychczasowe rozmowy przebiegają bardzo dobrze. MTS nie będzie akcjonariuszem firmy w takim stopniu jak do tej pory lub w ogóle, ale chce i planuje być dalej dostawcą systemu i współpracować w obszarze obligacji skarbowych. W zasadzie biznesowo sprawa jest sfinalizowana, pozostają jeszcze kwestie prawne. Pakiet akcji MTS w MTS CeTO przejmie GPW. Współpraca z MTS będzie kontynuowana z korzyścią dla obu stron.

• Jak ocenia pan inwestycję w Warszawską Giełdę Towarową? GPW zawarła przedwstępną umowę kupna jej większościowego pakietu.

- Nie wiem, czy do transakcji dojdzie, ale na razie nie ma dla niej specjalnego uzasadnienia. Bez wątpienia ciekawym obszarem dla GPW jest handel opcjami i kontraktami terminowymi, m.in. na towary pochodzenia rolnego, ale nie wiem, czy potrzebuje do tego WGT. Nie jestem entuzjastą przejmowania tej giełdy i rada chyba też. Z punktu widzenia rentowności WGT nie ma ciekawych wyników, a poza tym sprawa nabrała wymiarów politycznych. Uważam, że w tych warunkach podejmowanie decyzji o przejęciu WGT byłoby błędem. Co prawda, ten wydatek nie mieści się w kompetencjach rady Giełdy, w której kompetencjach są inwestycje powyżej 1/10 kapitału zakładowego GPW. Sprawa była jednak przedmiotem naszego zainteresowania w ubiegłym miesiącu. Na razie nie jest kontynuowana.

Leszek Pawłowicz, Od lutego 2008 r. prezes rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Członek rady nadzorczej Pekao, PTE Allianz i BEST. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Bankowości Uniwersytetu Gdańskiego

• LESZEK PAWŁOWICZ

Od lutego 2008 r. prezes rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Członek rady nadzorczej Pekao, PTE Allianz i BEST. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Bankowości Uniwersytetu Gdańskiego