"Zarząd spółki BRE Bank podaje do wiadomości, iż w dniu 8 grudnia 2008 r. bank otrzymał od Commerzbanku AG podpisane dokumenty umowy z dnia 5 grudnia 2008 r. pomiędzy Bankiem i Commerzbankiem AG, na mocy której bank otrzymał pożyczkę w wysokości 1 mld franków szwajcarskich (równowartość 2.535.900.000 zł według średniego kursu NBP z dnia 5 grudnia 2008 r.) z przeznaczeniem na zaspokojenie ogólnych potrzeb finansowych banku" - czytamy w komunikacie.

Kredyt udzielony jest na 3 lata, oprocentowanie wynosi 3-miesięczny LIBOR plus marża.

W listopadzie BRE Bank podpisał z Commerzbankiem umowę pożyczki wartości 1 mld CHF również na cele zaspokojenie ogólnych potrzeb finansowych.

Na początku grudnia prezes BRE Banku Mariusz Grendowicz poinformował, że bank nie planuje emisji skierowanej dla Commerzbanku.

Po trzech kwartałach 2008 roku BRE Bank miał 842,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 568,12 mln zł zysku rok wcześniej.