Stworzenie superregulatora i umożliwienie krajowym regulatorom podzielenia telekomów o znaczącej pozycji na część hurtową i detaliczną, tak jak to już zrobiono w Wielkiej Brytanii, forsuje Viviane Reding, komisarz ds. społeczeństwa informatycznego i mediów.

Pomysł spotkał się ze sprzeciwem operatorów o dominującej pozycji rynkowej, takich jak France Telecom, Deutsche Telekom czy Telekomunikacja Polska. Popierają go operatorzy alternatywni, którzy upatrują w nim szansy oferowania usług na tych samych zasadach co operator dominujący. Ich zdaniem liberalizacja rynku nie zmniejsza inwestycji, a wręcz przeciwnie, tam, gdzie jest najsilniejsza, inwestycje telekomów rosną.

Zaproponowany przez krajowego regulatora podział będzie musiała zatwierdzić KE. Paneuropejski regulator rynku telekomunikacyjnego - przeciw jego stworzeniu są unijni regulatorzy krajowi - ma być stworzony na podobnych zasadach jak Europejski Bank Centralny.

Tomasz Świderek

tomasz.swiderek@infor.pl