Grabowski jest doktorem ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego, ekspertem rynków pracy, zmian instytucjonalnych i systemów podatkowych.

Ostatnio był wiceprezesem Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, członkiem zespołu doradców strategicznych prezesa Rady Ministrów oraz wicedyrektorem Polskiego Forum Strategii Lizbońskiej, platformy debaty nad polskimi i europejskimi wyzwaniami rozwoju.

Nowy wiceminister ma 49 lat, żonę i dwoje dzieci.