Jak poinformował UKE, PTK Centertel nie stosowała się do obowiązku posiadania wymaganych Prawem telekomunikacyjnym pozwoleń radiowych dla 34 stacji bazowych w województwach małopolskim i kujawsko-pomorskim. Zdaniem Urzędu Prawo telekomunikacyjne przewiduje w takich sytuacjach karę pieniężną w wysokości do 3 proc. przychodów danej spółki.

UKE podał, że określając wysokość kary, wziął pod uwagę m.in. fakt, że spółka była wcześniej karana. W lipcu 2007 r. nałożył na PTK Centertel karę 800 tys. złotych za wykorzystywanie częstotliwości NMT 450 MHz bez posiadanych do tego uprawnień. Także podczas innych kontroli - przeprowadzanych w latach 2005 - 2008 - stwierdzano brak pozwoleń radiowych na należące do spółki stacje bazowe.

"Zapoznamy się z decyzją o nałożeniu na PTK Centertel kary. Przeanalizujemy ją i od tego będzie zależało podjęcie dalszych kroków w tej sprawie" - powiedział dziś rzecznik TP Wojciech Jabczyński.