Główna stopa procentowa została obniżona do 3,25 proc. z 3,75 proc. - podał bank.

Benchmarkowa stopa procentowa wynosi obecnie tyle samo, ile główna stopa w strefie euro.

Słowacja 1 stycznia 2009 r. wprowadzi euro.