Senatorowie wprowadzili do ustawy 5 poprawek. Uznali oni m.in. że z takiej premii będą mogły skorzystać także klasztory i plebanie. Aprobaty Senatu nie uzyskała poprawka senatorów PiS zwiększająca z 20 proc. do 25 proc. wysokość premii termoizolacyjnej.

Premia termoizolacyjna będzie przysługiwała inwestorowi na spłatę części kredytów zaciągniętych m.in. na remont budynku powodujący zmniejszenie strat cieplnych lub zmniejszenie zużycia energii.

Ustawa przewiduje ponadto, że będzie można uzyskać premię remontową na remont budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto przed 14 sierpnia 1961 r. Senat proponuje, by były to budynki użytkowane przed 1 stycznia 1980 r.

Według ministerstwa infrastruktury, w ciągu 8 lat z powodu złego stanu trzeba będzie wyburzyć 40 tys. budynków, w których znajduje się 200 tys. mieszkań.

Nowe przepisy przewidują także premię kompensacyjną

Przeznaczona ona będzie dla osób, które w dniu 25 kwietnia 2005 r,. były właścicielem lub spadkobiercą budynku mieszkalnego, w którym znajdował się co najmniej jeden lokal kwaterunkowy. Premia ta będzie przeznaczona na spłatę części kredytu uzyskanego na remont takiego budynku.

Premie będzie przyznawał Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Ustawa została przyjęta przez Sejm w październiku tego roku. Ma ona zastąpić obowiązującą od 1998 r. ustawę o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Ustawa ma wejść w życie w ciągu trzech miesięcy od jej opublikowania.

Obecnie trafi ona ponownie do Sejmu.