Zgodnie z nowelizacją, winiety mają być zniesione od 30 czerwca 2011 roku. W tym samym roku zostanie również wprowadzony system opłat elektronicznych.

Sejm przyjął senacką poprawkę, zgodnie z którą obowiązek realizowania opłat w formie elektronicznej za przejazd ciężarówek i autobusów po drogach krajowych ma być wprowadzony od 1 lipca 2011 roku.

Sejm zgodził się również, aby przedsiębiorcy prowadzący stacje benzynowe mogli pobierać opłaty roczne za przejazd pojazdów po drogach krajowych.

Kolejna przyjęta przez Sejm poprawka zakłada, że winiety kupione przed wejściem w życie nowelizacji zachowają ważność przez okres, na który zostały wydane.