Pierwsi klienci Telekomunikacji Polskiej (TP SA) 8 stycznia skorzystali z usługi hurtowej sprzedaży abonamentu (WLR) i zaczęli płacić abonament Tele2 Polska. Tele2 to na razie jedyna firma, która korzysta z WLR. W kolejce stoją GTS Energis i Telefonia Dialog, a także Premium Internet, Polkomtel, eTel, Mediatel, MNI, PTC i Exatel. Skorzystanie z tych usług przez te firmy powinno mieć przełożenie na ceny, jakie płacimy za rozmowy w telefonii stacjonarnej. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia TP SA poinformowała Urząd Komunikacji Elektronicznej, że z przyczyn technicznych przynajmniej do marca 2007 r. z WLR korzystać będzie mogło tylko Tele2. Po tym terminie TP SA widzi szansę, by WLR mogły oferować trzy firmy. Radykalne zwiększenie możliwości wszystkich swoich central, tak by obsługiwały 15-50 operatorów WLR, TP SA przewiduje dopiero w kwietniu 2008 r. Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, powołując się na opinie inżynierów pracujących w spółkach telekomunikacyjnych zrzeszonych w izbie, twierdzi, że stanowisko TP SA jest nieprawidłowe i nie zasługuje na uwzględnienie. – Twierdzenia TP SA są naszym zdaniem wyrazem zwykłych praktyk opóźniających, co jest standardowym zachowaniem niemalże wszystkich incumbentów (operatorów zasiedziałych – przyp. GP) w Unii Europejskiej – twierdzi KIGEiT i podkreśla, że wcześnie TP SA nie informowała o takich kłopotach. KIGEiT twierdzi też, że wdrożenie WLR nie wymaga żadnych szczególnych działań na centralach TPSA a jedynie rozbudowy systemów informatycznych firmy. Ta zaś rozbudowa została już skończona, bo TP SA wdrożyła WLR dla Tele2. – Zdziwienie może budzić działanie prezes UKE, czyli badanie możliwości technicznych TP SA nie w TP SA, ale przez zbieranie opinii u operatorów alternatywnych. TP SA podkreślała, że WLR jest nową usługą i trudno jest precyzyjnie określić terminy wdrożenia, a także skalę i rodzaje problemów z tym związanych – mówi Przemysław Kurczewski, dyrektor centralnego departamentu relacji regulacyjnych w TP SA.
1 operator ma na razie prawo do hurtowego kupna abonamentu od TP SA