"Spadek inflacji w październiku do 4,2 proc. r/r zawdzięczamy głównie spadkowi cen paliw. Szacujemy, że ceny transportu obniżyły się w październiku o 0,8 proc. m/m, w tym ceny paliw spadły o 1,8 proc. m/m. Natomiast ceny żywności wzrosły o 0,9 proc. m/m, wobec 1,7 proc. m/m przed rokiem, co wskazuje na wyhamowanie presji wzrostowej na rynku artykułów żywnościowych. W kolejnych miesiącach spodziewamy się dalszego spadku wskaźnika inflacji, do poziomu poniżej 4 proc. w grudniu. W tym świetle, nie widzimy powodów zmiany założeń inflacyjnych na przyszły rok" - napisała wiceminister w komentarzu do prognozy inflacji przedstawionej przez MF w poniedziałek.

Ministerstwo Finansów szacuje inflację w październiku 2008 roku na poziomie 4,2 proc. rdr, a mdm 0,4 proc.

Inflacja we wrześniu rdr wyniosła 4,5 proc.