Zysk netto grupy Banku Millennium w II kwartale 2007 r. wyniósł 127,9 mln i był wyższy o 51,8 proc. niż przed rokiem. To wynik znacznie lepszy od prognoz analityków.

- Bank pokazał wzrost przychodów we wszystkich segmentach działalności, wynik odsetkowy wzrósł głównie dzięki kredytom hipotecznym, na wynikach zaważyły także prowizje uzyskane ze sprzedaży funduszy inwestycyjnych, nie ma natomiast śladu słabego kwartału na rynku obligacji - komentuje Andrzej Powierża szef zespołu analiz DM PKO BP.

Bank Millennium jest jednym z liderów na rynku kredytów hipotecznych, w tym segmencie zanotował wzrost o 96 proc. i w efekcie zwiększył udział w rynku do 10,9 proc. według wartości portfela i 14,7 proc. w nowej sprzedaży. W II kwartale bank ustanowił nowy rekord w zakresie wypłat kredytów hipotecznych, wyniosły one 2,04 mld zł.

Bank jest obecnie w połowie realizowanego programu rozbudowy sieci. Otwarte zostały 93 nowe oddziały, a łączna liczba placówek wynosi na koniec czerwca 380. Za rok ma zwiększyć się do 460. W planach jest rozszerzenie sieci o kolejne 100 placówek w okresie od lipca 2008 r. do końca 2009 roku. Na przełomie września i października Bank Millennium chciałby sfinalizować transakcję sekurytyzacji portfela należności leasingowych wartości ok. 800 mln zł. Bank przygotowuje się także do planowanej na I połowę 2008 r. sekurytyzacji portfela kredytów hipotecznych w jeszcze wyższej kwocie. W całym półroczu bank Millennium zarobił na czysto 212,1 mln zł.

Na początku sierpnia swoje wyniki opublikują kolejne giełdowe banki, które powinny się pochwalić niezłymi rezultatami. Spośród największych polskich banków - PKO BP przedstawi raport kwartalny 8 sierpnia, łączące się Bank BPH i Pekao podadzą wyniki 3 sierpnia, a Citibank Handlowy 9 sierpnia. Według prognoz Andrzeja Powierży łączny zysk dziesięciu banków giełdowych powinien być o 25 proc. wyższy od wyniku sprzed roku.

SZERSZA PERSPEKTYWA - RYNEK

Dobre nastroje bankowców osłabiają nieco badania Pentora, według których koniunktura w branży może osłabnąć. Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab spadł w lipcu o 4,6 pkt w stosunku do poprzedniego miesiąca, do 33,4 pkt. Zwykle wyniki badań koniunktury w branży sygnalizują zmiany w gospodarce z sześcio-, siedmiomiesięcznym wyprzedzeniem.

MONIKA KRZEŚNIAK

monika.krzesniak@infor.pl