W ramach lubuskiego regionalnego programu operacyjnego na modernizację dróg regionalnych przeznaczono ok. 240 mln zł. Samorządy mogły ubiegać się o te pieniądze w dwóch konkursach: na drogi istotne dla całego regionu oraz na pozostałe trasy. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku nie uda się rozdzielić pieniędzy. Na skutek nieprawidłowości zarząd województwa najpierw cofnął siedem decyzji o przyznaniu wsparcia, a następnie anulował drugi konkurs.

- Kontrola procedury oceny wykazała uchybienia, których skutkiem mogłaby być konieczność zwrotu dotacji wraz z odsetkami do Komisji Europejskiej - wyjaśnia Arisa Jaz z lubuskiego urzędu marszałkowskiego

Dlatego zarząd województwa zdecydował się na unieważnienie swoich decyzji. Trwa powtórna ocena wszystkich wniosków oraz negocjacje z samorządami, które na skutek błędów utraciły obiecane wsparcie.

W drugim konkursie decyzja o unieważnieniu była spowodowana zmianą strategii dystrybucji środków z UE na drogi. Region chce powtórzyć konkursy, by wszyscy mieli szansę wziąć z nich udział. Przeprowadzenie dwóch naborów, w których gminy i powiaty mogły zgłaszać te same inwestycje, okazało się błędem.

Według Arisy Jaz, kolejne nabory na drogi są planowane na przyszły rok. Urząd marszałkowski chce od razu rozdzielić wszystkie pieniądze, które dostał region na ten cel.