Jak powiedział rzecznik Komisji Frederick Vincent unijne przepisy przewidują taką możliwość. „W ramach Wspólnej Polityki Rolnej jest możliwy system rekompensat za straty finansowe. Musimy jednak najpierw dokładnie przeanalizować każdy produkt, by sprawdzić czy rzeczywiście wystąpiły zakłócenia na rynku w danym kraju” - powiedział rzecznik 

Ministerstwo Rolnictwa szacuje, że łączne przewidywane straty dla polskiego sektora owoców i warzyw wynikające z wprowadzonego przez Rosję embarga mogą wynieść ok. 500 milionów euro. Polski resort tłumaczy, że embargo to odwet za wprowadzenie przez Unię ograniczeń finansowo-gospodarczych wobec Rosji. W piątek weszły w życie nowe unijne sankcje sektorowe przeciwko Moskwie w związku z destabilizacją sytuacji na Ukrainie.