Według prognoz Rady Ministrów , w 2014 roku dziura budżetowa ma wynieść 47,7 miliarda złotych. Dochody państwa będą kształtowały się na poziomie przeszło 276,9 miliarda złotych, a wydatki nie będą wyższe niż 324,6 miliarda. W 2014 roku przychody z prywatyzacji mają wynieść 3,7 miliarda złotych. 

Gospodarka ma odbudowywać się po kryzysie - rząd prognozuje, że PKB w przyszłym roku wzrośnie o 2,5 procent. Taka tendencja ma się utrzymywać przez kolejne lata. Według rządowej strategii na lata 2014-2017, w kolejnym roku wzrost ma wynosić 3,8 procent, a w latach 2016 i 2017 - po 4,3 procent. Inflacja w przyszłym roku ma osiągnąć poziom 2,4 procent, a w kolejnych trzech latach - po 2,5 procent.

Rząd planuje obniżyć w przyszłym roku dług publiczny do poziomu 47,1 procent PKB. Ma to umożliwić przeniesienie obligacyjnej części aktywów OFE do sektora publicznego. Na ten rok prognozowane jest zadłużenie na poziomie 54,8 procent PKB.