Donald Tusk zapewnił, że projekt budżetu zostanie przyjęty, a wszystkie ustalenia w tej sprawie już zapadły. Dodał, że zwiększono szacunkowe dochody z Banku Gospodarstwa Krajowego, a uzyskane w ten sposób około 400 milionów złotych zostanie przeznaczone na budowę dróg. 

Premier dodał, że posiedzenie rządu rozpocznie się, kiedy w Sejmie zakończą się obrady wymagające obecności ministrów.

rojekt ustawy budżetowej na 2014 rok zakłada między inflację na poziomie 2,4 procent. Bezrobocie na koniec roku ma wynieść 13,8 procent, a deficyt budżetowy nie powinien przekroczyć 47,7 miliarda złotych.