Przestrzegła jednak, że bez reform istnieje ryzyko zahamowania tempa wzrostu gospodarczego w związku ze słabymi wynikami jeśli chodzi o innowacyjność czy sprzyjanie biznesowi. Komisja wytknęła Polsce zbyt małą liczbę projektów badawczych realizowanych przez firmy.

Odstajemy też od średniej unijnej jeśli chodzi o czas wymagany na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jakość infrastruktury kolejowej, drogowej i lotniczej. Zbyt duża biurokracja w administracji publicznej przy formalnościach podatkowych czy uzyskaniu pozwolenia na budowę to kolejny problem. Natomiast pochwały Warszawa zebrała za dostęp małych i średnich firm do kredytów, ustawę dotyczącą procedur rejestrowania działalności gospodarczej przez internet czy za ceny energii elektrycznej dla przedsiębiorstw. Polska została zakwalifikowana do grupy krajów „doganiających” najbardziej zaawansowane gospodarki, które napotykają wiele wyzwań, ale i osiągają postępy. Wraz z nią są Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Rumunia i Słowacja.