Poprawę koniunktury sygnalizuje 15% badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 17% (przed miesiącem odpowiednio 16% i 17%). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym we wrześniu oceniany jest nieznacznie negatywnie, nieco gorzej niż w sierpniu, ale lepiej niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Oceny bieżącego portfela zamówień są nieco bardziej pesymistyczne od zgłaszanych w sierpniu, przy utrzymującym się dotychczasowym poziomie bieżącej produkcji" - głosi komunikat.

Sytuacja finansowa oceniana jest negatywnie, podobnie jak w sierpniu, w najbliższych miesiącach można oczekiwać jej niewielkiego pogorszenia. Ceny wyrobów przemysłowych mogą nieznacznie spadać, wolniej niż przewidywano w ubiegłym miesiącu, podał GUS.

Najbardziej korzystne oceny ogólnego klimatu koniunktury formułują producenci urządzeń elektrycznych (plus 22 – wzrost o 5 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca), wyrobów farmaceutycznych (plus 18 – wzrost o 4 p. proc.), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (plus 12 – spadek o 2 p. proc.), chemikaliów i wyrobów chemicznych (plus 12 – spadek o 2 p. proc.). Negatywnie koniunkturę oceniają producenci odzieży (minus 6 – podobnie jak przed miesiącem) oraz metali (minus 6 – spadek o 4 p. proc. w stosunku do ubiegłego miesiąca), informuje też Urząd.

GUS: Wskaźnik koniunktury w budownictwie spadł o 2 pkt do -15 pkt we wrześniu

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie ukształtował się we wrześniu br. na poziomie minus 15 pkt, czyli pogorszył się o 2 pkt wobec poprzedniego miesiąca, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w komunikacie.

Poprawę koniunktury sygnalizuje 12% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 27% (przed miesiącem odpowiednio 13% i 26%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Ogólny klimat koniunktury w budownictwie oceniany jest we wrześniu nieco bardziej pesymistycznie niż w sierpniu, ale mniej negatywnie niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Oceny bieżącego portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej są nieznacznie bardziej pesymistyczne od zgłaszanych przed miesiącem, przy utrzymujących się niekorzystnych diagnozach sytuacji finansowej" - głosi komunikat.

Badani przewidują spadek cen robót budowlano-montażowych zbliżony do zapowiadanego w sierpniu, podano także.

Przedsiębiorcy zgłaszają we wrześniu wykorzystanie mocy produkcyjnych na poziomie 76% wobec 75% rok wcześniej.