Może to sugerować, że lipcowy wzrost inflacji nie przerodzi się w trwałą tendencję - dodają analitycy BIEC. Równie prawdopodobny jednak jest również wariant, że prognozowany spadek inflacji będzie miał charakter krótkookresowy. Według BIEC, przedstawiciele przedsiębiorstw mieli nieco niższe niż przed miesiącem oczekiwania co do możliwości podnoszenia cen na oferowane wyroby.

Zadłużenie gospodarstw domowych z tytułu kredytów rośnie od dwóch miesięcy. Dotyczy to głównie kredytów hipotecznych, co sprzyja stopniowemu wzrostowi cen mieszkań. Znaczna przecena na rynku nieruchomości, z czym mieliśmy do czynienia w ostatnim roku, oraz niższe stopy procentowe przy łagodniejszej polityce kredytowej banków zachęcają do zakupu mieszkań. Informację na temat inflacji w sierpniu Główny Urząd Statystyczny poda o 14-stej.