Na czele rankingu znalazły się Chiny, USA i Indie. Spośród krajów europejskich najwyżej uplasowały się Niemcy (6.) i Rosja (11.).

UNCTAD przewiduje, że globalne bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) w tym roku będą bliskie poziomowi z 2012 r., kiedy wyniosły 1,35 biliona USD (wobec 1,65 biliona USD rok wcześniej), choć maksymalny poziom przewidywany na 2013 r. to 1,45 biliona USD, zaś na 2014 rok Konferencja prognozuje BIZ na poziomie 1,60 biliona USD, a na 2015 r. - 1,80 biliona USD.