Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,2% spadku w ujęciu miesięcznym.

W ujęciu rocznym, produkcja przemysłowa spadła o 0,6% w strefie euro i o 0,8% w całej UE. Konsensus dla strefy euro wynosił 1,2-1,3% spadku.