W maju br. wysoki poziom bankructw można było zaobserwować w branżach: budowlanej, meblarskiej oraz kulturze, rozrywce i rekreacji, podało KUKE. 

"Z majowych danych pochodzących z Monitora Sądowego i Gospodarczego wynika, iż sądy gospodarcze w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (czerwiec 2012 r. - maj 2013 r.) ogłosiły upadłość 898 przedsiębiorstw. Czyli w ciągu miesiąca liczba upadłości spadła o 2,4% z poziomu 920. Przed rokiem tj. w maju 2012 r. roczna krocząca suma upadłości wynosiła 788 firm. Wynik bieżący jest więc o 14,0% gorszy" - czytamy też w komunikacie. 

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, najmniejszą liczbę upadłości w pojedynczym miesiącu ogłoszono we wrześniu (52 firmy). Największą liczbę upadłości w pojedynczym miesiącu ogłoszono w październiku (91 firm), podano także. 

KUKE podkreśla, że dane o PKB za I kw. br. pokazują, że wyniki gospodarki są wciąż słabe, choć jednocześnie zwraca uwagę, że polska gospodarka wchodzi w okres pozytywnych skutków wynikających z rozpoczęcia luzowania polityki pieniężnej przez Radę Polityki Pieniężnej w listopadzie zeszłego roku. 

"Biorąc pod uwagę, iż skala obniżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej jest głębsza niż zakładana oraz wyniki gospodarki w I kwartale 2013 r. są lepsze od oczekiwanych i zmniejszają prawdopodobieństwo recesji w najbliższym okresie, KUKE obniża prognozowaną liczbę upadłości w całym 2013 r. z ok. 1300 podmiotów do 1150" - napisano w komunikacie.