Same płace w I kwartale zwiększyły się o 2,5 proc., licząc rok do roku.

W IV kw. 2011 roku koszty pracy wzrosły o 4,2 proc.