Wstępnie szacowano, że indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro wyniesie 45,0 pkt.

Wstępnie szacowano, że indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec wyniesie 45,0 pkt.

Wartość wskaźnika PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektorze.