Od początku uruchomienia programów do 27 maja 2012 r. złożono 224,8 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 477,9 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 70.705 umów o dofinansowanie na kwotę 300,3 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 206,5 mld zł, co stanowi 74,8 proc. alokacji na lata 2007-2013.