W IV kw. 2011 r. rozwodniona strata netto na jedną akcję zwykłą wyniosła 6,29 USD wobec 1,46 USD rozwodnionej straty netto na jedną akcję zwykłą za ten sam okres w roku 2010.

Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 362,30 mln USD wobec 119,10 mln USD straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży wyniosły 280,10 mln USD wobec 228,40 mln USD rok wcześniej.

Narastająco w I-IV kw. 2011 roku spółka miała 1291,80 mln USD skonsolidowanej straty netto wobec 92,90 mln USD straty rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 877,60 mln USD wobec 711,50 mln USD.

W całym 2011 r. rozwodniona strata netto na jedną akcję zwykłą CEDC wyniosła 17,90 USD w porównaniu ze stratą netto wynoszącą 92,9 mln USD, czyli 1,32 USD rozwodnionej straty netto na jedną akcję zwykłą za ten sam okres roku 2010.

"Po wyeliminowaniu czynników jednorazowych, CEDC ogłosiła, że porównywalna strata netto z działalności kontynuowanej za rok obrotowy 2011 wyniosła 11,8 mln USD, czyli 0,16 USD rozwodnionej straty netto na jedną akcję zwykłą, w porównaniu z zyskiem netto wynoszącym 38,7 mln USD, czyli 0,55 USD rozwodnionego zysku netto na jedną akcję zwykłą za ten sam okres roku 2010" - czytamy dalej w raporcie.