Oznacza to, że Komisja Europejska, Europejski Bank Centralny i Międzynarodowy Fundusz Walutowy zalecą przekazanie Portugalii kolejnej transzy pomocy wysokości 14,6 mld euro. "Rezultat oceny był pozytywny mimo niesprzyjających warunków. Misja potwierdziła, że warunki zostały spełnione" - powiedział dziennikarzom Gaspar na zakończenie trzeciej misji ewaluacyjnej tzw. trojki.

Minister dodał, że po przeprowadzeniu "trzech kontroli i po czterech transzach Portugalia otrzymała od międzynarodowych partnerów w sumie 48,8 miliarda euro, z czego 4,3 mld euro na rekapitalizację banków".

Portugalia, trzeci po Grecji i Irlandii kraj strefy euro, który korzysta z zagranicznej pomocy finansowej, realizuje program reform i oszczędności uzgodniony w maju 2011 roku. Jednym z jego warunków jest obniżenie w tym roku deficytu budżetowego do 4,5 proc. PKB (w ubiegłym roku wyniósł 5,9 proc. PKB).

Komisja Europejska szacuje, że portugalska gospodarka skurczy się w tym roku o 3,3 proc. PKB. Bezrobocie, które w ostatnim kwartale 2011 roku sięgnęło rekordowego poziomu 14 proc., pod koniec roku powinno ustabilizować się na poziomie 14,5 proc.

Gaspar zapewnił, że Portugalia nie zamierza wystąpić o dodatkową pomoc. "Nie poprosimy o dodatkowe pieniądze albo więcej czasu" - oświadczył, dodając, że nie było o tym mowy w czasie misji ewaluacyjnej UE i MFW.