"21 lutego 2012 roku z upoważnienia wojewody lubuskiego wydano decyzję o pozwoleniu na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Szczecin-Lwówek wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie województwa lubuskiego etap I inwestycji Szczecin-Gorzów Wielkopolski odcinek o długości 37,3 km oraz etap II inwestycji Gorzów Wielkopolski-Lwówek odcinek o długości 50,3 km.

Łączna długość gazociągu na terenie województwa lubuskiego wynosi 87,6 km

Decyzje dotyczą powiatów: strzelecko-drezdeneckiego, gorzowskiego i międzyrzeckiego" - czytamy w komunikacie. Gaz-system poinformował też, że 3 lutego 2012 roku wojewoda zachodniopomorski wydał decyzję o pozwoleniu na budowę gazociągu relacji Szczecin-Lwówek na terenie województwa zachodniopomorskiego etap I Inwestycji Szczecin-Gorzów Wielkopolski odcinek o długości 80,4 km wraz z układem śluz nadawczo-odbiorczych na terenie Tłoczni Gazu w Goleniowie.

Gazociąg Szczecin-Lwówek o długości 188,3 km zlokalizowany jest na obszarze województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Szacunkowa wartość całej inwestycji to 647,02 mln zł, natomiast kwota przyznana w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 wynosi 159,26 mln zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to luty 2014 r.

Gaz-System planuje budowę do 2014 r. ponad 1000 km nowych gazociągów przesyłowych. Najważniejsze z nich powstaną w północno-zachodniej i środkowej Polsce (Szczecin-Lwówek, Świnoujście-Szczecin, Szczecin–Gdańsk, Włocławek–Gdynia, Rembelszczyzna–Gustorzyn, Gustorzyn-Odolanów) oraz na Dolnym Śląsku (Polkowice-Żary, Jeleniów-Dziwiszów). W 2011 r. Gaz-System miał 391 mln zł zysku netto przy 1,53 mld zł przychodów. Firma planuje w tym roku inwestycje w wysokości 2,7 mld zł, zaś do końca 2014 r. - łącznie 8,0 mld zł.