Agencja krytycznie ocenia plan rządu w Atenach w sprawie redukcji zadłużenia Grecji wobec prywatnych wierzycieli.