Dominacji trendu spadkowego spodziewa się 19,2% inwestorów, którzy wzięli udział w ankiecie. Przed tygodniem było to 22,5% ankietowanych.

"W przypadku indeksu INI mamy do czynienia jakby z 'podwójnym szczytem', choć niekoniecznie musi to oznaczać odwrócenie tendencji.

Jest duża szansa, że inwestorzy niezrażeni słabszym kształtowaniem się indeksu WIG20 ruszą szturmem do zakupów małych i średnich spółek, nadal mocno niedowartościowanych" – czytamy w komentarzu do wyników ankiety.

W badaniu wzięło udział 350 inwestorów.