26 kwietnia ogłoszenie oficjalnych wyników rankingu CSR Dziennika Gazety Prawnej i Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Ranking Odpowiedzialnych Firm 2012 przygotowany jest przez Dziennik Gazetę Prawną pod patronatem Forum Odpowiedzialnego Biznesu, a tworzony przez Bolesława Roka, eksperta z Centrum Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego. Nad prawidłowością danych czuwa PWC.

W tegorocznej edycji udział weźmie 500 największych polskich przedsiębiorstw, które otrzymały ankietę zawierającą 65 pytań z następujących pięciu obszarów:

• Odpowiedzialne przywództwo
• Dialog z interesariuszami
• Zaangażowanie społeczne
• Odpowiedzialne zarządzanie
• Innowacyjność społeczna26 kwietnia 2012 roku – odbędzie się Konferencja pt: „Odpowiedzialność Biznesu (CSR)”, która zostanie zwieńczona uroczystą galą połączoną z oficjalnym ogłoszeniem wyników rankingu.

Zarys tematyczny konferencji:

Czym jest CSR? Na czym polega odpowiedzialny biznes?
Komunikacja i raportowanie społeczne jako element strategicznego podejścia do CSR.
Odpowiedzialny biznes – pomagamy sobie i innym. Wykorzystanie narzędzi CSR.
Wolontariat Pracowniczy
Jakie są najbardziej popularne narzędzia CSR i jak je wykorzystać?
Odpowiedzialny biznes w odniesieniu na zarządzanie interesariuszami.
Jak przeprowadzić analizę otoczenia firmy i zbudować mapę interesariuszy?
Zarządzanie przez wartości- etyka biznesu w firmie.
Jak zbudować wolontariat pracowniczy firmy?
Jak opracować i wdrożyć w firmie dobry program społeczny?
Kształtowanie przez CSR pozytywnego wizerunku wśród pracowników, Jak ich zachęcić i zaangażować?
Inwestycje w ekologię narzędziem CSR.
Czy działania CSR mogą przekładać się na oszczędności w twojej firmie?
Jak wykorzystać media i kampanie społeczne w działaniach CSR?
Czy działania CSR są czynnikiem przewagi konkurencyjnej firm?

Panel dyskusyjny:

Czy CSR to tylko działanie PRowe firmy czy prawdziwe wartości, które budują wizerunek firmy?

Wyniki Rankingu zostaną ogłoszone podczas specjalnie zorganizowanej Gali 26 kwietnia 2012 roku, a następnie opublikowane w Dzienniku Gazecie Prawnej na łamach specjalnego magazynu dokładanego do całego nakładu. Oficjalna publikacja pojawi się w kioskach 27 kwietnia 2012 roku.

.linkms {text-decoration: none; Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #666; width: 450px;} .linkms a {text-decoration: none; color: #666; font-weight:bold} .linkms a:hover {text-decoration: underline; color: #666} .linkms a:visited {text-decoration: none; color: #666} .linkms a:active {text-decoration: none; color: #666}