"Silne zacieśnienie po stronie wydatkowej znajduje odzwierciedlenie m.in. w wykonaniu budżetu państwa w 2011 roku. 

Obcięto wydatki, zwiększono dochody

Zrealizowane w ub. roku wydatki były aż o 10,7 mld zł niższe niż przyjęto w ustawie budżetowej. Przy dodatkowo większych dochodach pozwoliło to na wykonanie deficytu budżetu państwa w 2011 r. na poziomie 25,1 mld zł, tj. aż o 15,1 mld zł mniej niż ustalony limit" - czytamy w informacji prasowej.

Ministerstwo podawało wcześniej, że na koniec listopada 2011 r. odnotowano 21,56 mld zł deficytu, tj. 53,6% planu na bieżący rok. Według harmonogramu realizacji budżetu, zaprezentowanego w połowie marca, deficyt budżetu państwa miał wynieść w tym okresie 38,23 mld zł, czyli 95,1% zaplanowanego na cały 2011 rok poziomu.

W okresie styczeń-listopad 2011 r. dochody budżetu państwa osiągnęły 254,97 mld zł, czyli 93,3% planu, zaś wydatki - 276,53 mld zł, czyli 88,3% planu. W ub. tygodniu resort podał, że na koniec stycznia br. odnotowano 5,28 mld zł deficytu budżetu centralnego wobec rocznego planu wynoszącego 35,0 mld zł (tj. 15,1% rocznego planu).