Tym samym oficjalne aktywa rezerwowe wzrosły w styczniu o 299,6 mln euro. Licząc w dolarach wartość rezerw wyniosła 100 mld 319 mln dol., co oznacza wzrost o 2 mld 453 mln dol. w porównaniu z 97 mld 866 mln w grudniu 2012 r.

W przeliczeniu na złote wartość aktywów rezerwowych NBP wyniosła w styczniu 321 mld 341,8 mln zł, wobec 334 mld 447,2 mln zł.