Maklerzy zapłacą za niski kapitał

Komisja podała, że Invista Dom Maklerski w latach 2009-2010 naruszył prawo przez "utrzymywanie wysokości nadzorowanych kapitałów poniżej poziomu określonego przepisami prawa, wyznaczanie całkowitego wymogu kapitałowego niezgodnie z przepisami prawa, nieprzekazywanie raportów informujących o niespełnianiu wymogów kapitałowych, nieprzekazywaniu raportów informujących o przekroczeniu limitu koncentracji".

Spółka ukarana za omijanie obowiązków informacyjnych

Ponadto Komisja jednogłośnie nałożyła karę pieniężną na spółkę giełdową Intakus w wysokości 30 tys. zł za "nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych spółki publicznej".

KNF dopatrzyła się w sprawozdaniach finansowych spółki naruszeń Międzynarodowego Standardu Rachunkowości i Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej.