Polska ma ogromne zasoby ropy, podobnie jak gazu łupkowego. Zdaniem cytowanego przez gazetę Pawła Poprawy z Państwowego Instytutu Geologicznego, Europa może być bardziej zasobna w ropę niż w gaz łupkowy. Jest to także bardzo prawdopodobne w polskim pasie łupkowym na Pomorzu, wschodnim Mazowszu i wschodniej Lubelszczyźnie - uważa ekspert.

Produkcja ropy łupkowej jest nieco mniej wydajna niż pozyskiwanie gazu łupkowego, ale ceny ropy są znacznie wyższe.