Beneficjentami programu są instytucje, które prowadzą głównie działalność wydawniczą.

Na dofinansowanie mogą liczyć tłumaczenia dzieł literackich z dziedziny beletrystki rozumianej jako fikcja literacka, niezależnie od gatunku, np. powieść, opowiadanie, nowela, poezja, komiks, bajka, sztuka teatralna. W ramach programu można przetłumaczyć od jednej do dziesięciu pozycji, ale tylko z języka oryginału i jako pierwsze tłumaczenie na dany język.

Język, na który dokonywane jest tłumaczenie, musi być językiem ojczystym tłumacza

"Należy pamiętać także, że tłumaczone dzieła muszą być napisane przez autorów urodzonych lub mieszkających w jednym z krajów uczestniczących w programie i muszą być już wydane w języku oryginału. Co ważne, język, na który dokonywane jest tłumaczenie, musi być językiem ojczystym tłumacza, z wyjątkiem sytuacji, gdy dzieło tłumaczone jest na rzadziej używany język, a wydawca nie może znaleźć odpowiedniego tłumacza" - podkreśla Joanna Bębenkowska z Punktu Kontaktowego ds. Kultury, który zajmuje się promocją Programu Kultura w Polsce.

W momencie składania wniosku wydawcy nie muszą posiadać podpisanych umów dotyczących posiadania praw do wybranych tytułów, co istotne dla małych instytucji, które bardzo często uzależniają wydanie książki od tego czy pozyskają wsparcie z programu.

W latach 2007-11 granty na tłumaczenia otrzymało 10 polskich wydawnictw: Fundacja Korporacja Ha!art (dwa razy), Oficyna Wydawnicza Atut, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Wydawnictwo Literackie, Wydawnictwo Adpublik, Instytut Wydawniczy Maximum, Wydawnictwo Pogranicze (dwa razy), Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Wydawnictwo W.A.B. oraz Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze STOPKA.

Wydano ponad 50 pozycji, tłumaczonych z języków: serbskiego, czeskiego, bułgarskiego, angielskiego, francuskiego, niemieckiego i hiszpańskiego. Chętnie tłumaczono również polskich autorów na inne języki, głównie na język słoweński, bułgarski, litewski i węgierski. Wśród najczęściej tłumaczonych dzieł pojawiają się prace Andrzeja Stasiuka, Olgi Tokarczuk i Michała Witkowskiego. Tłumaczy się także książki Sylwii Chutnik i Krzysztofa Vargi.

Program Kultura wspiera działania instytucji publicznych i organizacji pozarządowych

Pozwala uzyskać dofinansowanie na organizację międzynarodowych wydarzeń kulturalnych, tłumaczenia literackie, festiwale, działalność operacyjną oraz badania europejskiej polityki kulturalnej. Budżet Programu wynosi 400 mln euro. W zależności od projektu można otrzymać dofinansowanie w wysokości od 2 tys. do 500 tys. euro.

Za wdrożenie Programu odpowiedzialna jest Komisja Europejska oraz działająca pod jej nadzorem Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego. Za promocję Programu na poziomie państw członkowskich odpowiadają Punkty Kontaktowe ds. Kultury. W Polsce Punkt działa w ramach Instytutu Adama Mickiewicza pod auspicjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dokumenty aplikacyjne oraz przewodniki pomagające wypełnić wniosek można pobrać ze strony Punktu Kontaktowego ds. Kultury: www.program-kultura oraz Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego: http://eacea.ec.europa.eu/culture/.