"Saldo zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce było dodatnie i wyniosło 1.490 mln euro. Na saldo to złożyły się: napływ netto środków zwiększający kapitały własne polskich przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania (659 mln euro), dodatnie reinwestowane zyski (564 mln euro) oraz napływ netto środków w postaci instrumentów dłużnych (267 mln euro)" - głosi komunikat NBP.

W ujęciu 12-miesięcznym (XI 2010 - X 2011) napływ BIZ wyniósł 8.784 mln euro (wobec 7.619 mln euro rok wcześniej), podał też NBP. "Saldo zagranicznych inwestycji w Polsce było dodatnie i wyniosło 1.506 mln euro.

O wysokości tego salda zadecydował głównie napływ netto kapitału z tytułu inwestycji bezpośrednich" - czytamy dalej w materiale. W październiku 2011 r. saldo zagranicznych inwestycji portfelowych było ujemne i wyniosło -48 mln euro.