Wg szacunków, Polsce co roku na sprzedaż jest od 150 do 200 portfeli wierzytelności, a w tym roku ich wartość ma sięgnąć 11 mld zł. Są one kupowane za niewielką część wartości nominalnej.

Z wyliczeń wrocławskiej firmy Kruk wynika, że w ciągu całego tego roku spółki zainwestują w portfele wierzytelności detalicznych ok. 800 mln, najwięcej w historii branży w Polsce. W przyszłym roku windykatorzy przewidują dalszy wzrost podaży należności do windykacji.