Autorzy badania "Specjalne Strefy Ekonomiczne. Edycja 2011" wyliczyli, że do końca czerwca 2011 r. we wszystkich czternastu Specjalnych Strefach Ekonomicznych (SSE) w Polsce wydano ponad 1400 zezwoleń na działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy działający w tych strefach zainwestowali ponad 75 mld zł i zatrudnili ponad 230 tys. pracowników.

Z badania KPMG wynika również, że cały 2011 r. może być jednym z najlepszych w ostatnim pięcioleciu pod względem liczby wydanych zezwoleń. Będzie to niemal 200 pozwoleń, czyli o 10 proc. więcej niż w 2010 r., kiedy wydano 177 nowych zezwoleń.

W efekcie liczba miejsc pracy może wzrosnąć o 20 tys. (+9 proc.), do 245 tys., wobec 225 tys. w 2010 r. Wartość inwestycji ma utrzymać się na poziomie zbliżonym do 2010 r. i sięgnąć 6,5 mld zł.

Warto wydłużyć okres funkcjonowania SSE

Eksperci KPMG podkreślają jednak, że obowiązująca ustawa o SSE przewiduje ich funkcjonowanie do 2020 roku, co dla wielu największych inwestycji jest zbyt krótkim okresem, aby koszty się zwróciły.

Z raportu KPMG wynika, że przedłużenie okresu funkcjonowania stref do 2026 r. zwiększy o 16 pkt proc. odsetek inwestorów deklarujących nowe inwestycje w ciągu najbliższych 2-3 lat. Może to spowodować łączny wzrost nakładów inwestycyjnych w SSE nawet o 40 mld zł.

"Tegoroczne badanie KPMG po raz pierwszy zostało rozszerzone o analizę skłonności do inwestycji przy założonym scenariuszu przedłużenia funkcjonowania stref do 2026 roku. Zwiększona skłonność do inwestycji przerosła nasze przypuszczenia" - ocenił dyrektor i doradca podatkowy w KPMG, Paweł Barański.

Inwestycje SSE: Im dłużej tym lepiej

Dodał, że nowymi inwestycjami na terenie SSE w najbliższej przyszłości zainteresowanych jest obecnie 55 proc. badanych inwestorów. Gdyby jednak inwestorzy wiedzieli już dziś o przedłużeniu okresu funkcjonowania stref do 2026 r., odsetek ten zwiększyłby się aż do 71 proc. "Główną przyczyną tej zależności jest stosunkowo długi okres zwrotu z inwestycji" - stwierdził ekspert KPMG.

"Spośród firm, które funkcjonują w strefach minimum 7 lat, jedna trzecia wciąż nie osiągnęła pełnego zwrotu kosztów. Dlatego przy większych projektach inwestycyjnych perspektywa 7-8 lat jest zbyt krótkim okresem, aby móc w pełni skorzystać z dostępnego zwolnienia podatkowego" - dodał Barański.

Wydłużenie okresu obowiązywania ustawy o SSE do 2026 roku dałoby inwestorom gwarancję skorzystania w pełni z możliwości podatkowych i mogłoby spowodować łączny wzrost nakładów inwestycyjnych szacunkowo nawet o 40 mld złotych - wskazali eksperci.

KPMG przeprowadziło badanie dotyczące SSE w okresie sierpień-wrzesień 2011 roku. Składało się ono z dwóch etapów realizowanych równolegle. Pierwszy zrealizowany był wśród zarządów wszystkich 14 Specjalnych Stref Ekonomicznych i dotyczył m.in. liczby wydanych zezwoleń na działalność gospodarczą, wielkości nakładów inwestycyjnych oraz zatrudnienia. W drugim etapie wzięło udział blisko 200 inwestorów prowadzących działalność na terenie SSE.