Wiceprzewodniczącymi w jednym głosowaniu łącznym zostali: Andrzej Czerwiński i Antoni Mężydło (obaj z PO), Maks Kraczkowski (PiS) i Jan Cedzyński (Ruch Palikota). Wybór był jednomyślny.

Jasiński po wyborze powiedział, że liczy na równie dobrą współpracę członków komisji, tak jak to było w poprzedniej kadencji.

Zgodnie z regulaminem Sejmu komisja powołuje i odwołuje członków prezydium w głosowaniu jawnym większością głosów. Komisja gospodarki należy do komisji dużych, dlatego może mieć czterech wiceszefów.

Inne działające w Sejmie duże komisje to: administracji i spraw wewnętrznych, edukacji, finansów publicznych, infrastruktury, polityki społecznej i rodziny; średnie to m.in.: kultury i środków przekazu, obrony narodowej, ochrony środowiska, samorządu terytorialnego, skarbu państwa, sprawiedliwości i praw człowieka oraz spraw zagranicznych; małe to m.in.: innowacyjności, łączności z Polakami za granicą, mniejszości narodowych i etnicznych, odpowiedzialności konstytucyjnej oraz regulaminowa i spraw poselskich.