"Jeśli chodzi o pieniądze za Polkomtel, to naszym priorytetem jest optymalizacja zadłużenia, zakładamy też inwestycje w upstream i energetykę, ewentualnie część mogłaby trafić na dywidendę" - powiedział Krawiec dziennikarzom.

Akcjonariusze Polkomtela przenieśli w środę własność 100 proc. akcji Polkomtela na spółkę Startan Capital Holdings, spółki kontrolowanej przez Zygmunta Solorza-Żaka.

Całkowita wartość transakcji wyniesie 18,1 mld zł. Po odjęciu zadłużenia Polkomtela i dywidendy, którą Polkomtel wypłaci na rzecz obecnych akcjonariuszy (czyli sprzedających), całkowita kwota płatności wynosi 15,1 mld zł.

Umowę ze strony sprzedających podpisały PGE, PKN Orlen, KGHM, Węglokoks oraz Vodafone Americas i Vodafone International Holdings. Posiadają oni łącznie 100 proc. akcji Polkomtela.

W ramach umowy PKN Orlen sprzedał 5.000.266 akcji imiennych Polkomtela, reprezentujących 24,39 proc. kapitału zakładowego spółki, za cenę 3.672.146.567 zł. Część dywidendy z Polkomtela za 2010 rok należna dla PKN Orlen wynosi 250.013.300 zł.