"Wyniki III kwartału wskazują na to, że polska gospodarka rozwijała się w tempie istotnie nie odbiegającym od poprzedniego kwartału" - powiedziała Dmochowska podczas konferencji prasowej.

Według niej, decydujące o tym rezultacie były dobre wyniki w przemyśle, budownictwie oraz wysoka sprzedaż detaliczna. W samym wrześniu produkcja przemysłowa wzrosła o 7,7% r/R (wobec oczekiwanych przez analityków 4,8%), produkcja budowlano-montażowa - o 18,1%.

Natomiast sprzedaż detaliczna zwiększyła się we wrześniu o 11,4% r/r (wobec oczekiwanych 9,1%). PKB (niewyrównany sezonowo; ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł w II kw. 2011 roku o 4,3% r/r wobec 4,4% w poprzednim kwartale.