Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w październiku oceniany jest gorzej niż przed miesiącem, na poziomie minus 1 wobec plus 1.

Poprawę koniunktury sygnalizuje 16 proc. badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 17 proc. (we wrześniu odpowiednio 18 proc. i 17 proc. jednostek). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Na niewielki wzrost portfela zamówień ogółem wpływa rozszerzenie krajowego portfela przy nieznacznym spadku portfela zagranicznego. Bieżąca produkcja jest zwiększana nieco szybciej niż we wrześniu. Prognozy w tym zakresie wskazują na możliwość niewielkiego ograniczenia portfela zamówień i produkcji" - napisano w raporcie.

Z badań wynika, że stan zapasów wyrobów gotowych wzrasta do poziomu uznawanego za nadmierny.

"Zwiększa się poziom należności od kontrahentów. Przedsiębiorcy z opóźnieniem regulują bieżące zobowiązania finansowe, prognozy na najbliższe miesiące wskazują na możliwość nieznacznego zwiększenia trudności w tym zakresie" - napisano.

GUS podał też informacje na temat ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie w październiku, który jest oceniany bardziej pesymistycznie niż w ubiegłym miesiącu i przed rokiem.

"W październiku ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie minus 8 (we wrześniu minus 4). Poprawę koniunktury sygnalizuje 13 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 21 proc. (we wrześniu odpowiednio 15 proc. i 19 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - napisano w komentarzu do badań.

GUS podaje, że aktualny i przewidywany portfel zamówień i produkcja budowlano-montażowa oceniane są bardziej pesymistycznie niż przed miesiącem. Także oceny bieżące i prognozy dotyczące sytuacji finansowej są negatywne i gorsze od zgłaszanych we wrześniu.

"Na oceny te mają wpływ zwiększające się opóźnienia w terminowym ściąganiu należności za wykonane roboty budowlano-montażowe" - napisano w komunikacie.
"Zapowiadane zmniejszenie zatrudnienia może być bardziej znaczące od planowanego we wrześniu. W najbliższych miesiącach przedsiębiorcy przewidują spadek cen robót budowlano-montażowych, nieco większy od prognozowanego przed miesiącem" - dodają eksperci.